สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์ย้ายไปสหกรณ์ฯ อื่น 

1. ยื่นแบบคำขอโอนสภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมแนบบัตรสมาชิก

2. รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือน

3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับสหกรณ์ฯ ที่สมาชิกประสงค์จะย้ายไปสหกรณ์ฯ อื่น

 

 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์ย้ายมาสหกรณ์ฯ นี้ 

1. ท่านต้องติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ฯ เดิมว่าประสงค์ขอย้ายมายังสหกรณ์ฯ นี้

2. สหกรณ์ฯ เดิมจะหนังสือขอโอนสภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ นี้

3. รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือน

4. ยื่นแบบการสมัครสมาชิกใหม่

5. รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมประจำเดือน

6. ถ้าท่านมีหนี้เงินกู้เดิมต้องมาทำสัญญาเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ นี้

   ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

 

 แบบฟอร์มใบโอนสภาพสมาชิก   [ Download ]